Actualiteit

architect jabbeke

Hedendaagse Architectuur volgens uw wensen

regio JABBEKE OOSTENDE BRUGGE ROESELARE ZEDELGEM TORHOUT

uw wensen

mijn prioriteit

Woonbonus °2014

 

Belastingvermindering voor de enige en eigen woning

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het verwerven van een eigen en enige woning, kan een belastingvermindering krijgen gedurende de looptijd van de lening. De eerste tien jaar kan u zelfs een verhoging van die belastingvermindering krijgen.

 

Sinds 1 juli 2014 is deze maatregel een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Het Regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering stelt dat de voorwaarden gerespecteerd blijven voor de bestaande contracten en voor leningen die nog worden afgesloten in 2014 (datum waarop de akte door de notaris wordt verleden). Wel zullen de fiscale bedragen van het aanslagjaar 2015 behouden worden voor de berekening van de belastingvermindering van die bestaande contracten.

 

Voor wat betreft de woonleningen die afgesloten worden vanaf 1 januari 2015 stelt het Regeerakkoord:

 

‘Voor contracten afgesloten vanaf 1 januari 2015 verminderen we het basisbedrag van het aanslagjaar 2015 met het bedrag van de 10-jarige verhoging. We behouden gedurende 10 jaar die verhoging van 760 euro bovenop het nieuwe basisbedrag. Voor die contracten berekenen we het belastingvoordeel aan het tarief van 40%. Voor eenzelfde onroerend goed kan ook maximaal 2 maal gebruik worden gemaakt van de woonbonus.’

 

Dit voorstel moet wel nog verder uitgewerkt worden in regelgeving.

Voorwaarden

 

Om voor de woonbonus, onder het huidige stelsel die in aanmerking te komen moet de lening:

 

 • afgesloten zijn na 31 dec 2004 en ten laatste op 31 dec 2014
 • gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving
 • afgesloten zijn bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte
 • afgesloten zijn voor een looptijd van minstens tien jaar
 • dienen om de ‘enige’ en ‘eigen’ woning, gelegen in een land van de Europese Economische Ruimte (EER), te verwerven of te behouden. Dit kan betekenen:
  • aankopen van de woning
 • bouwen van de woning
 • vernieuwen van de woning
 • betalen van de successierechten voor die woning
 • betalen van schenkingsrechten voor die woning (mogelijk vanaf aanslagjaar 2015).
 •  

  Procedure

   

  Om vanaf aanslagjaar 2015 recht te hebben op de belastingvermindering vermeldt u op uw belastingaangifte onder de juiste rubriek het bedrag van de door u betaalde interesten en kapitaalaflossingen.

   

  De bestedingen van een hypothecaire lening geven maar recht op de belastingvermindering voor enige en eigen woning als u beschikt over de noodzakelijke fiscale attesten die door de kredietverstrekker worden uitgereikt.

   

   

  Bedrag

   

  U kan een belastingvermindering krijgen voor de intresten, kapitaalaflossingen of premies voor levensverzekeringen die u betaald hebt.

   

  Voor het aangiftejaar 2014 (inkomstenjaar 2013) is het bedrag beperkt tot:

   

  • 2.260 euro
  • verhoogd met 750 euro gedurende de eerste 10 belastbare jaren
  • verhoogd met 80 euro als u op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin u uw hypothecaire lening sluit minstens 3 kinderen ten laste hebt.

   

  NIEUWS 21 jan 2015

   

  Elke 3D-geprinte woning zal gemaakt worden uit een 3D-model.

  Goed nieuws voor wie vandaag reeds in full 3D kan tekenen !!!

  Vraag aan ons uw 3D model voor uw smartphone !

   

  http://www.tijd.be/ondernemen/technologie/China_verbaast_met_eerste_flatgebouw_uit_3D_printer.9591035-7764.art

   

  http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/deochtend/2.37268?video=1.2214803

   

  http://rt.com/news/224423-china-3d-printer-house/

  Premies voor renovatie

   

  Gaat u uw woning renoveren of verbouwen? Dan komt u misschien in aanmerking voor één of meerdere premies of financiële voordelen. Zowel de verschillende overheden, de netbeheerders, de gemeenten als de provincies geven premies. Of u in aanmerking komt voor een premie of voordeel hangt af van een aantal voorwaarden. Die voorwaarden zijn specifiek per premie.

   

  Renovatie- en verbouwingswerken

   

  Bent u van plan om werken uit te voeren aan uw woning? Ga dan vooraf na voor welke werken u een premie kan aanvragen en wat de voorwaarden zijn. Zo kan u uw werken optimaal spreiden en weet u aan welke technische vereisten bijvoorbeeld uw dakisolatie moet voldoen om voor een premie in aanmerking te komen.

   

  Op de website www.premiezoeker.be krijgt u het meest volledige overzicht van de mogelijke premies die u kan krijgen voor de werken die u wilt uitvoeren.

   

  Vlaamse renovatiepremie

  • Werken voor min 10.000 (excl. btw)
  • Facturen van maximum 3 jaar oud

   

  Doet u grote werken, bijvoorbeeld aan het dak, de ramen, het sanitair, de verwarming of de elektriciteit voor minimum 10.000 euro (excl btw) en gespreid over maximum 3 jaar. Als uw inkomen niet hoger is dan het vastgelegde maximum, kan u in aanmerking komen voor een renovatiepremie.

   

  Vlaamse verbeteringspremie

  • Kleine werken
  • Maximum 3 keer aanvragen

   

  Voor kleinere werken aan uw woning, bijvoorbeeld het vervangen van enkele ramen of het vernieuwen van een deel van uw dak, kan u in aanmerking komen voor een verbeteringspremie. Is uw inkomen niet hoger dan het vastgelegde maximum, dan kan u tot maximaal drie keer een verbeteringspremie aanvragen.

   

   

  Welke premies bestaan er voor welke renovatiewerken?

   

  Voor een aantal werken bestaan er verschillende premies of voordelen. Afhankelijk van de voorwaarden van de premie kan uw eventueel ook voor meerdere premies in aanmerking komen. Ga vooraf na op welke premies u recht hebt, welke premies voor u het voordeligste zijn en of u die premies kan cumuleren of een keuze moet maken.

   

  Premies voor ramen (glas en schrijnwerk)

   

  Vervangt u zowel de ramen als het glas of vervangt u enkel het glas? Aan welke isolatiewaarden zullen uw nieuwe ramen voldoen? Dit is van belang om van een premie te kunnen genieten

  .

  Premies voor elektriciteit

   

  Niet alleen voor het vernieuwen of gedeeltelijk vervangen van uw elektriciteit bestaan er premies. Ook voor de keuring van uw nieuwe installatie kan u een premie krijgen.

   

  Premies voor sanitair

   

  U wilt uw badkamer of toilet vervangen, de leidingen voor watertoevoer vernieuwen of een zonneboiler of warmtepomp voor de aanmaak van sanitair warm water plaatsen?

   

  Premies voor verwarming

   

  Met een energiezuinige verwarmingsinstallatie kan u energie besparen. Voorziet u uw woning van centrale verwarming, een warmtepomp of een condensatieketel? Maar ook voor kleinere aanpassingen om het risico op een co-vergiftiging te beperken zijn er premies.

   

  Premies voor dakisolatie

   

  De overheid maakt van isolatie een prioriteit. Tegen 2020 moeten alle woningen voorzien zijn van dak- of zoldervloerisolatie. Maar ook het isoleren van muren en het plaatsen van hoogrendementsglas kunnen uw energiefactuur drastisch doen dalen.

   

  Premies voor muur- en vloerisolatie

   

  Als u uw binnenmuren isoleert of bijvoorbeeld spouwmuurisolatie aanbrengt, dan kan u heel wat energie besparen. Maar ook het isoleren van uw vloer of kelder kan u heel wat opleveren.

   

  Premies voor een zonneboiler

   

  Met een zonneboiler kan u op een milieuvriendelijke manier sanitair warm water aanmaken. Is de zon minder sterk, dan springt het gewone verwarmingssysteem bij.

   

  Premies voor een warmtepomp

   

  Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht.

   

  Premie van de netbeheerder voor een condensatieketel (voor beschermde afnemers)

   

  Als u recht hebt op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas (beschermde afnemer) en u plaatst een nieuwe condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie, dan kan u van de netberheerder een premie krijgen.

   

  Websites

  www.premiezoeker.be

  www.energiesparen.be

   

   

  Kadastraal inkomen na een renovatie

   

  Bron: Ik Ga Bouwen - 23/02/2011

   

  Welke invloed heeft een renovatie op het kadastraal inkomen van uw huis?

   

  Als u de eigenaar van een woning bent, dan betaalt u hierop onroerende voorheffing. Die wordt berekend op basis van uw kadastraal inkomen. Maar wat zijn nu de gevolgen op het kadastraal inkomen (en de onroerende voorheffing) als u uw huis verbouwt?

   

  Het kadastraal inkomen (KI) komt overeen met het gemiddelde netto-inkomen dat u als eigenaar zou verdienen door uw woning gedurende een jaar te verhuren. Het is dus de fictieve opbrengst van uw onroerend goed, ongeacht of er al dan niet een werkelijk huurinkomen is. Bij de berekening van uw KI wordt rekening gehouden met de huurmarkt op een referentietijdstip. Dat tijdstip ligt momenteel nog op 1 januari 1975, en daarom wordt uw kadastraal inkomen jaarlijks geïndexeerd. Het is dat geïndexeerde KI dat de basis vormt voor de inning van de onroerende voorheffing.

  De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting die u als eigenaar van een woning jaarlijks dient te betalen. In het Vlaams Gewest bedraagt de onroerende voorheffing 2,5 % van het KI, in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,25 % van het KI. Dus hoe hoger het KI, hoe hoger de onroerende voorheffing. Ze komt ten goede aan het gewest waarin u woont, maar wordt nog eens verhoogd met zogenaamde opcentiemen ten voordele van de gemeente en de provincie. Hoeveel u uiteindelijk zal moeten betalen, hangt dus af van uw woonplaats.

   

  Op www.onroerendevoorheffing.be kunt u het exacte bedrag uitrekenen op basis van uw kadastraal inkomen.

   

  In bepaalde gevallen heeft u als eigenaar recht op een vermindering van de onroerende voorheffing. Dat is onder meer zo wanneer u kinderen ten laste heeft of wanneer u in een zogenaamde 'bescheiden woning' woont. Een bescheiden woning heeft een (niet-geïndexeerd) KI van maximaal 745 euro. In dat geval geniet u als eigenaar een korting van 25 procent op de onroerende voorheffing. Soms wordt er zelfs een (tijdelijke) vrijstelling van de voorheffing verleend, bijvoorbeeld wanneer u een leegstaand handelspand verbouwt tot een woning of een onbewoonbaar huis renoveert. Op die manier wil de wetgever leegstand en verkrotting tegengaan.

   

  1. Aangifte

   

  Als u een nieuwe woning gebouwd heeft, dan bent u verplicht om dit binnen de dertig dagen na de ingebruikname te melden aan de zogenaamde Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (de vroegere Administratie van het Kadaster). Doet u dat niet, dan riskeert u administratief en mogelijk zelfs strafrechtelijk te worden beboet.

   

  De aangifte gebeurt aan de hand van een formulier dat u waarheidsgetrouw dient in te vullen. Op basis van deze informatie wordt dan het kadastraal inkomen vastgesteld. Mogelijk komt een ambtenaar ter plaatse om die gegevens te controleren. Het nieuwe KI wordt u daarna via een aangetekende brief meegedeeld.

   

  Maar ook bij een verbouwing moet u in principe melden wanneer de werken voltooid zijn. In dat geval wordt het oude kadastraal inkomen mogelijk herzien. Wanneer u aangifte doet, dan moet u op het hiervoor voorziene formulier de kostprijs van de verbouwingswerken vermelden. Facturen hoeft u niet toe te voegen. Uw KI wordt sowieso verhoogd wanneer het comfort in uw woning verbeterd is door de renovatiewerken. Het (laten) plaatsen van centrale verwarming kan dus al aanleiding geven tot een verhoging van uw KI.

   

  Dat is ook zo wanneer de bewoonbare oppervlakte door de verbouwingswerken is toegenomen. Bijvoorbeeld omdat u de zolderruimte heeft omgevormd tot slaapkamers of omdat u uw woning heeft uitgebreid met een veranda.

   

  2. Financiële gevolgen

   

  Houd er dus rekening mee dat een renovatie u duur te staan kan komen. De kans is immers reëel dat u door een aanpassing van uw KI meer onroerende voorheffing zal moeten betalen. Dat is zeker zo als het kadastraal inkomen door de verbouwingswerken boven de grens van 745 euro is gestegen.

   

  In dat geval wordt uw huis immers niet langer beschouwd als een bescheiden woning, en verliest u dus het recht op een vermindering van 25 procent op de onroerende voorheffing. Weet ook dat bij een herziening van uw KI rekening gehouden wordt met de streek waarin u woont. Is die er sinds de laatste berekening op vooruit gegaan, dan heeft dat eveneens een invloed op uw nieuw kadastraal inkomen.

   

  Goed om weten is dat bepaalde energiebesparende investeringen geen invloed hebben op uw KI. Dat werd dit jaar nog verduidelijkt in een omzendbrief van de fiscus. Volgens deze circulaire moet een onderscheid gemaakt worden tussen verbouwingen die het comfort in een woning verhogen, en maatregelen voor energiebesparing.

   

  Dit zijn alvast enkele concrete voorbeelden van energiebesparende investeringen die volgens de omzendbrief NIET tot een verhoging van het KI leiden:

  • de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp of een verwarmingsketel die ook elektriciteit aflevert (micro-warmtekrachtkoppeling);
  • de isolatie van het dak, de muren en de vloeren;
  • de vervanging van glas door dubbel of drievoudig glas;
  • de plaatsing van thermostatische kranen;
  • de vervanging van een oude verwarmingsketel door een energiezuinigere ketel;
  • alle werkzaamheden om een woning om te bouwen tot een energiezuinig passiefhuis.

   

  Roel Van Espen