Architect Peter Lanszweert


Uw energiebewuste architect


Een individuele en zeer persoonlijke aanpak staat hoog in  ons vaandel.  Is uw opdracht klein of groot, wij behouden daarbij een optimale aandacht voor :


de persoonlijke wensen van de opdrachtgever

zijn budget

duurzaam én energiezuinig (ver)bouwen

ruim en luchtig aanvoelende leefruimtes

respect voor de bestaande bebouwing

integratie van hernieuwbare energiebron(nen)

BEN = bijna energie neutraal (ver)bouwen

samen voor  meer duurzaamheid, een beter leefcomfort en een beter milieu


Wij hebben referenties :


hedendaagse en klassieke woningen, nieuwbouw en verbouwingen en uitbreidingen

betaalbare woningen, sociale woningen, levenslang wonen

lage energiewoningen

meergezinswoningen en appartementsgebouwen

industrie en loodsen


U kan ons ook contacteren voor :

prospecties voor aankoop bouwgronden, woningen, hoeves, en dergelijke

voor opmetingen van bestaande panden

een eerste kennismakend gesprek van een halfuur kan gratis

consultaties voor bouwproblemen, advies wordt per uur verrekend


Uw architect kiezen :

kies voor een sterk persoonlijk contact en een persoonlijke service

kies voor een goede wisselwerking tussen opdrachtgever en architect

kies voor een bekwaam architect uit de regio

kies voor een met volwaardige 3D ondersteunde plannen en modellen

Bouwen : nieuwbouw -verbouwen - uitbreiden - renoveren

Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis maar een van de belangrijkste beslissingen in uw leven.  Het is een boeiende ervaring die veel fijne momenten met zich meebrengt.  Maar het houdt ook duidelijke keuzes in waarmee u uw verder leven geconfronteerd blijft.  Uw huis is dus meer dan een aantal vierkante meter en wat bakstenen of andere bouwmaterialen.  Het is in de eerste plaats uw leef- en beleefomgeving.


Om van uw huis ook uw thuis te kunnen maken, moet u er zich goed in voelen.  een huis moet niet enkel mooi maar ook comfortabel en functioneel zijn. Een huis kan ook een identiteit hebben die overeenstemt met uw persoonlijkheid, uw omgeving, uw cultuur.


Een aarchitect kan u helpen om dat te bereiken.  Hij fungeert as uw vertrouwenspersoon, luistert naar uw wensen en heeft aandacht voor wat niet gezegd wordt.  Zo kan hij een omgeving creëren die uw behoeften en uw gevoelens weerspiegelt.

Woning is gebouwd als een landelijke woning, type pastoriestijl met alle binnenmuren in massief houtbouw.  De open roosteringen zijn zichtbaar gebleven wat een zeer rustig binnenklimaat geeft.

Het project werd ook helemaal in 3D uitgewerkt.


Zie publicatie in Landelijk Wonen van mei 2012.

Studies

Afgestudeerd aan het Architectuurinstituut van de Stad Gent, de bijloke, in 1987


    B
ijkomende opleiding ruimtelijke ordeningEnergiebewust Architect  (BEN)


Laureaat Levenslang Wonen


Laureaat Meegroeiwoningen

Gediplomeerd radiësthesist (opsporen wateraders)

Bestuurslid Unizo Jabbeke

Curator Poëzie in de Tuin 2012-2013

Gecoro Jabbeke

Ereloon

Het ereloon en de onkosten moeten het de architect mogelijk maken alle noodzakelijke werkzaamheden volledig en in totale onafhankelijkheid uit te voeren die nodig en noodzakelijk zijn voor zijn opdracht.


Basis van berekening is de normale uitvoeringswaarde (exclusief BTW)


    v
oorafgaande prestaties, opmeting, uittekening en dergelijkefase voorontwerp

fase ontwerp, integratie EPB en VC

fase definitef ontwerp


fase bouwaanvraag


fase lastenboek en meetstaat

fase aanbestding


fase uitvoering van de werken

nazicht van de rekeningen

fase voorlopige oplevering

fase definitieve oplevering


3D BIM-model

maquette

extra verplaatsingen voor toonzaal bezoeken

werken in regie (per uur)


op het ereloon is steeds 21% BTW verschuldigd, dat bedrag vind je ook terug op de ereloonnota


Taken van een architect

Wanneer je bijvoorbeeld kleine renovatiewerken wilt uitvoeren waarvoor de medewerking van een architect mogelijk niet vereist is, dan kan het toch nuttig zijn om zijn deskundig advies in te winnen.


De taak van een architect is dan ook veel uitgebreider dan enkel het tekenen van de plannen. Een architect moet de vertrouwenspersoon zijn voor de opdrachtgever tijdens het gehele bouwproces.


Zowel tijdens de voorstudie, de ontwerpen, de bouwaanvraag, bij de keuze van de aannemer(s), tijdens de werken en ook bij de oplevering.

Door het ruimtelijk inzicht van de architect kan hij ervoor zorgen dat je optimaal gebruik kan maken van elke vierkante meter en dat er nauwelijks verloren ruimte is. Hij zal er steeds naar streven de beste oplossing voor te stellen aan de opdrachtgever maar zal ook in staat zijn verschillende alternatieven voor te stellen.


De architect kan ook de voor- en nadelen tegenover elkaar afwegen van bepaalde ingrepen en door zijn materiaalkennis is hij de uitgelezen persoon om je bij te staan bij de keuze van de materialen.

Op het vlak van budget kan de architect meedelen welke beslissingen best genomen kunnen worden het budget te conroleren.


In functie van de nieuwe energieprestatieregelgeving kan een architect je ook vertellen welke verbeteringen mogelijk of noodzakelijk zijn voor een meer energiezuinige en comfortabele woning.  Enz.